Putsade fasader.

Bilden visar en spritputsad fasad på villa i södra Stockholm.
Stockholm och våra vackra hus med fasadputs.

Putsade fasader ser man i massor av olika utförande. Vissa fasader är helt släta medans andra är knottriga. Går man på promenad i Stockholm innerstad upptäcker man otroliga putsade fasder med vackra stuckaturer och andra utsmyckningar. Att utsmycka fasadputs på detta sätt går tillbaka långt i tiden och skulle troligen bli alldeles för kostsamt och dessutom tidskrävande att bygga i dag. Tyvärr så gör vardagsstressen i många fall att man kanske inte uppmärksammar våra vackra byggnadsverk. I dag när det byggs nya fastigheter verkar det som att prioriteringen är att det ska gå så fort som möjligt till låga kostnader. Visst kan man väl förstå detta men det är ändå lite trist när man ser vad som är möjligt att bygga.

Även om det finns många trähus som är fina så ger ett hus med fasadputs en annan känlsa. En känsla av något bestående , mera stabilt.  Stenhus ansågs också om vi blickar tillbaka lite som finare att bo i. Detta var bland annat en av anledningarna varför man började med revertering. Det finns många villor med trästomme som man har utfört fasadputsning på. Metoderna att få putsbruket att fasta på en trästomme har varierat men vassmattan kom för att stanna. Ett hönsnät med iträdda vasstrån som spikades upp på trästommen. Denna metod använder vi oss av även i dag vid revertering. Puts utan inblandning av cement har vi använt oss av länge. Det var inte först runt 1950 som det blev vanligt med så kallade kc-bruk. Kc-bruk är mycket hårdare än ett kalkbruk och ska inte användas på ett reverterat hus.

Kalkmålning är en gammal metod.

Kalkmålning är en av våra äldsta metoder för att sätta färg på putsade fasader. Kalkfärg skapar ett slags levande utseende och en lyster som moderna färger har svårt att slå. Dagens moderna kalkfärger kan ha olika tillsatser så detta bör man kontrollera innan man börjar sin kalkmålning så man fått rätt kalkfärg. Kalkmålning är relativt enkelt att utföra om allt underarbete är gjort på ett korrekt sätt. Kalkfärg ska målas korsvis med passande moddlare och målning ska också utföras vått i vått. Med modern kalkfärg räcker det oftast med 2 strykningar. Efter utförd kalkmålning ska fasaden hållas fuktig. Detta utförs lämpligast med ett finspriddarmunstycke. Följ också tillverkarens rekommendationer för detta. Kalkmålning kan också skvätta och droppa ner på andra detaljer som inte ska kalkmålas så ha gärna tillgång till en vattenslang med ett bra munstycke så man kan skölja av ytor allt eftersom arbetet fortskrider. Ädelputs är ett gemensamt namn för en typ av ytskiktsputs som man kan påföra på olika sätt. Stänkputsning är en metod som ger en knottrig struktur. Denna metod är vanlig på våra villor i dag.

Planera din fasadrenovering.

Som vid all renovering oavsett vad som ska renoveras så är det förarbetet som lägger grunden till ett bra utfört arbete. En fasadrenovering bör man planera noga. Kontrollera om det är något annat som behöver bytas ut eller målas när du ändå renoverar fasaden. Erfarenhet gäller vid fasadputsning så att man får rätt struktur och material ger hållfasta putslagningar och som dessutom inte syns efteråt. En bra putsfirma med goda referenser och duktiga fasadputsare är det bästa vid denna typ av arbete. Släpljus är ett uttryck som man hör i bland. Vågighet i släpljus är svårt att komma i från när det gäller putsade fasader. När ljuset kommer från sidan kan minsta lilla vågighet framträda. Men så fort ljuset har passerat lite grann så kan man inte se detta. Är man uppmärksam så kan man notera detta på dom flesta fasader med fasadputs. På en spritputsad fasad med grov struktur är detta svårt att upptäcka medans på en slätputsad fasad kan det synas mer.