Takpapp.

Ta hand om ditt tak. Ditt tak har en viktigt uppgift.

Villaägare som vill ha ett yttre tak som inte kräver så mycket underhåll brukar i många fall välja ett papptak. Papptaket är i regel betydligt billigare än ett lertegeltak och är normalt lättare att montera. För det mesta när man väljer ett tak med papputförande så har man inte ett sluttande tak utan ett tak med liten lutning exempelvis ett garagetak eller en hus med funkisstil.

Rensa ur hängrännor och stuprör i från barr och löv är viktigt. Detta är viktigt för att få fri avrinning utan stopp som gör att det kan svämma över med vatten.

Bilden visar en hängränna full med barr och löv som stoppar vattenavrinningen.

När man har ett papptak är det inte egentligen så mycket underhåll som måste utföras. Naturligtvis så ska man besöka sitt tak med jämna mellanrum för att kontrollera konditionen på takpappen. Att rengöra papptaket i från löv och barr och annat som blåst upp på taket är en del av underhållet. Ser man att man har börjat få påväxt av mossa och dylikt ska detta tas bort. Man kan även skölja av taket. Upptäcker man skador i takpappen ska man naturligtvis laga detta. Takpapp har också en tendens att kunna bli torr, att pappen torkar ut något men i sådant fall så kan man tjära pappen för att väcka pappen till liv igen och för att underhålla takpappen på ett bra sätt.